Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prokopský potok v Nové Vsi revitalizován

Prokopský potok pramení v Praze 13 ve Stodůlkách. Protéká přes několik rybníků v Panské zahradě a v Centrálním parku. Pod ulicí K Sopce vytváří krásné peřeje a meandry. Pod vodní nádrží Asuán se s Prahou 13 loučí v Nové Vsi. Ještě začátkem roku 2018 tam byl brutálně narovnán, podle receptu od začátku hrubě chybné „Rýnské“ koncepce technických úprav vodních toků z roku 1809. Takto upraveným korytem voda rychle odtékala. 

Na jaře nastala změna. V Nové Vsi u potoka se objevila technika. Dosud napřímené koryto Prokopského potoka dostalo podstatně delší, meandrující tvar. Objevilo se i několik tůní. Od léta obnažená půda kolem nového, podstatně přirozenějšího koryta Prokopského potoka začíná zarůstat trávou a dalšími rostlinami. Už jím voda odtéká pomalu. Za vyšších vodních stavů (od revitalizace se zatím nevyskytly) se bude část vody potoka mnohem víc vsakovat do okolní půdy.

Revitalizace koryta Prokopského potoka proběhla v režii Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Zdá se, že úspěšně. Samozřejmě, její kvalitu bude muset prověřit čas.

Jan Zeman