Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM DO PŘÍRODY

Společně se Spejblem a Hurvínkem se děti ze školní družiny ZŠ Mohylová zúčastnily první Cesty do přírody. Doprovázely lososa atlantského po jeho velmi dlouhé cestě z říčky do moře a zpět, poznaly i různé nástrahy, které musí lososi překonat. Formou her se tak dozvěděly, jak nejen tyto ryby žijí. Cesta do přírody vznikla ve spolupráci s členy divadla Spejbla a Hurvínka. V únoru společně zavítáme do Netopýří jeskyně.

Jitka Hrubá