Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výsledky ankety o prioritách

V pondělí 17. září proběhlo na radnici Prahy 13 již 7. Veřejné fórum k rozvoji městské části, jako jeden z bodů plnění kritérií místní Agendy 21. Účastníci fóra předestřeli a bodově ohodnotili své priority, takže výstupem jednání bylo deset problémů, které považují za nejdůležitější. Ty byly podkladem pro ověřovací anketu, která byla otištěna v časopise STOP a zveřejněna na webu MČ Prahy 13. Hlasování probíhalo do 31. října.

Zde je pořadí priorit občanů Prahy 13, které považují za nejdůležitější.

1- Vykoupení pozemků pro dostavbu Centrálního parku (492 hlasů)

2- Zachovat „Haldu“ jako nezastavitelné území s charakterem klidové zóny (148 hlasů)

3 – Výstavba nových parkovacích míst (podzemní/nadzemní garáže) bez záboru zeleně (121 hlasů)

4 – Zásadní rozvojové záměry projednávat s dostatečným předstihem s širokou veřejností (80 hlasů)

5 – Rekonstrukce dětských hřišť za použití přírodních materiálů, včetně povrchů (46 hlasů)

6 – Dořešení pozemků pro propojení Centrálního parku a Prokopského údolí (28 hlasů)

7 – Podpora lidí v domácím prostředí včetně konceptu Domovinek (24 hlasů)

8 – Podpora volnočasových programů pro děti a rodiny v rámci Rodinné politiky (22 hlasů)

9 – Zvýšit pozornost opravám a údržbě komunikací pro pěší (21 hlasů)

10a – KD Mlejn – zvýšit pestrost nabídky (9 hlasů)

10b – Vznik „Letního kina“ (9 hlasů)

O výsledcích plnění těchto priorit budeme informovat na 8. Veřejném fóru v září 2019.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21