Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z deníku policie ČR

  • Nezjištěný pachatel se 8. listopadu odpoledne vloupal na parkovišti obchodního domu do osobního motorového vozidla, které majitel před opuštěním uzamkl, ale ponechal v něm na první pohled viditelnou vozidlovou kameru a další volně položené věci jako peněženku, průkaz ke vstupu do zaměstnání, parkovací karty a drobnou elektroniku. Odcizením věcí způsobil pachatel škodu ve výši 10 000 Kč.
  • Upozorňuji zejména čtenáře v seniorském věku na pachatele, který si právě vytipovává osoby ve starším věku. Zazvoní u jejich bytových dveří a požaduje půjčení peněz. Většinou jako platbu pro zámečníka, protože je ze sousedního bytu, zabouchl si dveře a potřebuje mu zaplatit za otevření dveří. Jeho poslední legendou bylo, že je řemeslník z bytu v přízemí a nevyšly mu peníze na materiál a potřebuje půjčku na jeho koupi. Důvěřivá paní mu z posledních svých peněz vydala částku téměř 5 000 Kč. V domě opravdu probíhala rekonstrukce bytu, jeho majitelé na tuto rekonstrukci spolubydlící písemně upozornili vyvěšením oznámení v domě. Samozřejmě se jednalo o pachatele, který neměl s rekonstrukcí nic společného. Ten vystupuje slušně, oblečený je čistě a je ve věku mezi 25 až 30 lety.
  • Dne 20. listopadu ve večerní době využil v restauraci nezjištěný pachatel nepozornosti muže a z bundy visící na opěradle židle mu odcizil peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí ve výši 16 200 Kč.
  • Neznámý pachatel se 20. listopadu v podvečer vloupal na blíže nezjištěném místě v Praze do osobního automobilu. Bez poškození překonal zabezpečení vozidla a z podlahy spolujezdce odcizil notebook v hodnotě 5 000 Kč a další příslušenství v hodnotě 3 000 Kč.
  • Nezjištěný pachatel se pokusil vloupat do zaparkovaného a zajištěného osobního motorového vozidla – nejprve se snažil překonat páčením zámky u dvou dveří vozidla, přičemž samozřejmě dveře poškodil. Po nezdařených pokusech se pokusil rozbít skleněnou výplň zadních dveří, což se mu také nepodařilo. Pachatel se do vozidla nedostal, ale i tak způsobil majiteli škodu ve výši 20 000 Kč.

Všem čtenářům STOPu přeji klidný a bezproblémový nový rok 2019.

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra