Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prý budete usilovat o to, aby Národní knihovna stála ve Stodůlkách. Vážně tady chcete tu chobotnici?

Prý budete usilovat o to, aby Národní knihovna stála ve Stodůlkách. Vážně tady chcete tu chobotnici?

Byl jsem opravdu překvapen, jak velkou pozornost věnovala média kauze okolo umístění Národní knihovny a kolik spekulací o tom, kde všude by knihovna mohla stát, se objevilo. Rozhodně jsem neřekl, že budu usilovat o to, aby knihovna stála u nás. Pouze jsem podobně jako řada dalších členů zastupitelstva hlavního města Prahy novinářům odpověděl, že podle mého názoru se extravagantní budova navržená architektem Kaplickým na Letenskou pláň do blízkosti Hradčan nehodí a že by mohla nenávratně poškodit panorama hlavního města (budova měla být vysoká 48 metrů, což je výška šestnáctipatrového domu). Samozřejmě v následující debatě vyvstala otázka, kde by knihovna v této podobě měla stát. Padla celá řada možností např. na Proseku, Pankráci, v Letňanech, Vysočanech nebo ve Stodůlkách. Dokážu si představit, že by budova knihovny mohla stát někde v prostoru budoucího Západního Města na západ od Jeremiášovy ulice. Problémem je tam ale vlastnictví pozemků, které nepatří městu, ale soukromým majitelům. S trochou představivosti by  "chobotnice“ mohla být umístěna v prostoru dnešní haldy na kraji Centrálního parku. To jsou ale všechno jen teoretické úvahy. Pokud by se v budoucnu záměr umístit knihovnu někde na území Prahy 13 objevil, patrně bychom o něm uvažovali, ale rozhodně by nás zajímal také názor občanů, aby se mohlo zastupitelstvo kvalifikovaně rozhodnout, zda bude se stavbou souhlasit nebo ne. Žádná taková nabídka se ale v současné době nekoná. Architektonická soutěž je vázána do lokality Letné a projekt nelze přemístit jinam. Dnes je spíše otázkou, zda na Letné bude stát pozměněný Kaplického „blob“ nebo některý jiný návrh. Stodůlky ani Butovice teď rozhodně ve hře nejsou.

Zajímalo by mě, jestli zajistíte pro obyvatele obecních domů příjem digitálního vysílání televize?


V minulosti jsme nechali na všechny domy ve správě městské části nainstalovat společné televizní antény (STA) pro zajištění kvalitního signálu pro všechny domácnosti. S přípravou přechodu televizních společností na digitální vysílání se samozřejmě zabýváme otázkou, jak obyvatelům obecních bytů pomoci se změnou technologie. V současné době se již na antény všech obecních domů postupně montuje zařízení, které je schopno přenášet digitální obraz do rozvodů STA. Do konce tohoto roku by tak všechny STA měly být připraveny na příjem digitálního signálu. Konečný uživatel si pak, stejně jako všichni ostatní vlastníci analogových televizorů, pořídí pouze settop box, který převede signál do analogové podoby. Nově vyráběné televizory již mají často digitální tuner zabudovaný, v tom případě nebude settop box nutný. A když už jsme u televizního vysílání, tak ještě jedna informace – vysílač signálu naší televize TV 13 by měl být do konce roku přestěhován ze střechy radnice na sousední výškový dům, což určitě zlepší kvalitu signálu ve vzdálenějších místech Prahy 13.