Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak by měly být využity prostředky získané v souvislosti s provozem hracích automatů?

Rada hl. města Prahy v říjnu rozhodla, že rozdělí mezi městské části určitou část prostředků, které město obdrželo v souvislosti s provozem hracích automatů na svém území. Na názor, jak by Praha 13 měla s přidělenými prostředky naložit, jsme se zeptali zástupců jednotlivých klubů v zastupitelstvu městské části.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ


Skvělá zpráva, zdá se. Konečně můžeme diskutovat o tom, jakou částku navíc dáme sportu, jakou na sociální a další veřejně prospěšné účely. Bohužel rada v čele s panem primátorem s velkou pompou medializuje chiméru. Háček je v tom, že před novelou zákona o loteriích městské části tyto prostředky inkasovaly přímo do svého rozpočtu, kdežto nyní je získává Praha a část z nich přerozděluje na jednotlivé městské části. Například naše městská část do svého rozpočtu z „herních automatů“ v roce 2011 přijala 16,8 milionu Kč. Nyní nám bude přerozdělena zatím neznámá částka, pravděpodobně pouze polovina očekávaných prostředků a jejich využití bude navíc podmíněné. Jsme v pozici vazalů, kteří čekají, jestli a co jim jejich man přidělí. Mohla bych se zde rozepsat o tom, jak si představujeme ideální rozdělení prostředků výše zmíněných na rok 2013, nicméně v této situaci není o čem psát. Tak skvělá zpráva to tedy zase není!

Za klub ČSSD Lucie Lerch

KLUB PRO VÝSTAVBU DOMOVA PRO SENIORY

Náš zastupitelský klub „Za domov pro seniory“ sděluje, že otázka STOPu „Jak by měly být využity prostředky získané v souvislosti s provozem hracích automatů?“ je za hranicí zdvořilosti. Samotná myšlenka využití prostředků získaných z provozu hracích automatů je projevem vrcholného cynismu. Důsledky trestné činnosti, které s hazardem přímo souvisí, nelze zhojit penězi. Klub „Za domov pro seniory“ se odmítá podílet na důsledcích rozbujelé sítě hazardu, se kterou ho tvůrce „ankety“, tedy mluvčí MČ Prahy 13 hodlá svou otázkou spojovat. Starosti, jak využít peněz z hazardu rádi přenecháme těm „odpovědným“, kteří hazard na Praze 13 povolili a umožnili tak jeho legalizaci. Kromě zrušení hazardu občany Prahy 13 jistě zajímá, kdy bude např. postaven Domov pro seniory.

Libor Jirků, Klub pro výstavbu domu seniorů

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Má jít asi o 8 mil. Kč. S touto částkou ale počítal rozpočet Prahy 13 na rok 2012. Nejde tedy o volnou částku. Z výsledků hospodaření Prahy 13 za první pololetí vyplývá, že by Praha 13 mohla z hracích přístrojů získat navíc jen 1,9 mil. Kč. Těmito penězi bych posílil granty na veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociální péče, kultury, masového sportu, ochrany životního prostředí včetně ekologické výchovy. Tato oblast je dlouhodobě nedostatečně financovaná, což je škoda a nejen v souvislosti s možností růstu vandalismu a jiných nežádoucích aktivit nejen mládeže. Zatím se v rozpočtu Prahy 13 nenašlo ani 20-30 tisíc korun na ekovýchovnou akci „Budky (pro ptáky) do škol.“ Vím, že vzhledem k času je to letos nereálné, stejně jako akce na zlepšení veřejné zeleně či dětských hřišť, které vyžadují určitou přípravu.

Ale třeba příští rok. Jan Zeman, zastupitel KSČM

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Existence heren a hracích automatů nás netěší a v rámci možností se snažíme jejich počet snižovat, což vůbec není jednoduché. Velkou část hracích přístrojů povoluje ministerstvo financí, aniž by to mohla městská část ovlivnit. Na druhé straně je nutno říci, že jde o zákonem umožněné podnikání a podle zákona herny přispívaly do našeho rozpočtu nezanedbatelnou částkou. To platilo až donedávna. Letos došlo změnou zákona k přesměrování odvodů z hracích automatů na obce, v našem případě na hl. město Prahu. Vedení hl. města se teprve po velkém tlaku městských částí uvolilo rozdělit mezi ně část výnosu z hracích automatů. Částka, kterou obdržíme, bude ale výrazně nižší než v předchozích letech. Rozhodně chceme, aby tyto prostředky šly na podporu sportu, sportovních oddílů a volnočasových aktivit, zaměřených zejména na mládež. Část prostředků chceme vyčlenit na podporu aktivit seniorů.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

Na území MČ Prahy 13 je zatím 16 míst, kde je umístěno a doposud provozováno 163 hracích automatů. Částka, kterou naše MČ získá z těchto zdrojů, přesahuje 10 miliónů korun. V současné době se připravuje opatření, které sníží počty míst a herních zařízení. Domníváme se, že tyto prostředky mohou být využity např. k omezování nebo cílenému regulování negativních sociálně patologických jevů na území MČ (drogy, bezdomovectví, domácí násilí, apod.), v sociální oblasti pro handicapované a starší občany (podpora a zkvalitnění jejich života) nebo též pro „neziskovky“ zabývající se sportem, sociálními službami příp. se angažující ve volnočasových aktivitách. Není to však systémové řešení. Uvedené aktivity by měly být financovány z úplně jiných zdrojů. Je to pouze jedna z možností, jak lze tyto činnosti financovat. Podpoříme jen taková řešení, která budou přispívat potřebám obyvatel MČ Praha 13.

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

Náš dlouholetý postoj je nulová tolerance hazardu a odstranění venkovní reklamy na hazard. Praha 13 by se měla přiřadit k městským částem, které již hernám nulovou toleranci vyhlásily (Praha 2, Praha 3, Praha 6 nebo Praha 12). Loterijní zákon není dokonalý, ale i v tom by město Praha, které má zákonodárnou iniciativu, mohlo být i se svými poslanci mnohem aktivnější. Nelze přijmout argument, že pokud zakážeme výherní automaty, budou nahrazeny videoloterijními terminály (VLT), které povoluje ministerstvo financí. Koncentrace heren v Praze je důsledkem velmi slabé regulace, která nemá v Evropě obdoby. Peníze z hazardu, dokud nebudou herny na P13 utlumeny, musí být využity na sociální prevenci. Tedy využít je na posílení cenově dostupné nabídky programů a činností pro děti a mládež a na řešení následků hazardu – terénní pomoc pro patologické hráče, odvykací programy apod. 

 Z. Drhová, M. Plesníková a O. Sedláčková, Klub Strany zelených a občanů Prahy 13

TOP 09

Postoj klubu TOP09 vyplývá z odmítání hracích automatů jako takových. Prostředky, jež Praha 13 obdrží, je třeba z větší části použít na prevenci gamblingu (nejlepší prevencí z hlediska adiktologie je ale redukce herních míst). Dosud není známa částka, kterou získáme. Část těchto příjmů by měla být adresována městské policii, která přichází s problematikou heren a výherních automatů nejčastěji do styku. Klub TOP09 navrhne, aby zbývající část těchto peněz byla rozdělena v rámci grantového řízení s jasnými podmínkami. Se svými projekty by se mohly přihlásit školy, nestátní organizace, jakož i místní sportovní kluby.  Společným cílem podpořených projektů je prevence vzniku sociálně patologických jevů spojených s hazardem a ochrana občanů před jeho následky. Příkladem zaměření takového projektu je zájmová činnost dětí a mládeže, nízkoprahový klub nebo poradna pro závislosti.

Za klub TOP09 Kateřina Helikarová a Jakub Lapáček