Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Již potřetí mistrem republiky

V říjnovém čísle jsme psali o významném úspěchu Markéty Adamkové, žákyně ZŠ Mládí, která v září získala titul mistryně republiky v soutěži Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Tento zlatý úspěch byl podtržen trojnásobným úspěchem pana učitele Zdeňka Poláčka, který již podruhé obhájil v kategorii učitelů mistrovský titul a stal se tedy již potřetí za sebou mistrem republiky v soutěži OVOV. I t oto umístění podtrhuje systém sportovního zapojení žáků, kterým se ve škole snažíme vytvářet alternativy k stále sílícím nepohybovým aktivitám. Věříme, že reálné vyžití je lepší než virtuální. Gratulujeme našemu kolegovi a děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci.

Jaroslav Vodička, ředitel školy