Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkování? Hledáme řešení!

V pondělí 2. října se od 17 hod. v obřadní síni radnice Prahy 13 konalo veřejné projednávání záměru Posouzení možnosti zřízení zón placeného stání ve vybraných lokalitách Prahy 13. Jednání řídil Pavel Jaroš, zástupce starosty MČ Praha 13. Hlavním hostem byl Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. města Prahy. Jednání se zúčastnilo více než 70 občanů.

Cílem jednání byla otevřená diskuze s občany o potřebě regulace dopravy v klidu a případném zřízení zón placeného stání (ZPS) na území naší městské části. Vedoucí oddělení organizace dopravy Magistrátu hl. města Prahy Libor Šíma ve své prezentaci analyzoval stávající systém tzv. modrých zón, které již zavedly městské části Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8.

Po prezentaci byla vedena otevřená diskuze, kdy většina dotazů směřovala na náměstka primátorky Petra Dolínka. Občany zajímalo především:

  • Proč je nutný jednotný systém po celé Praze
  • Zda je znám počet parkovacích míst a počet aut
  • Jak řeší zavedení zón problém držitelů ZTP karet
  • Proč není poplatek za rezidentskou kartu spíše symbolický
  • Jak je v rámci zón řešeno večerní a noční parkování
  • Jak bude řešeno parkování druhého vozidla nebo služebních vozidel
  • Jak bude řešeno parkování v případě rodinných návštěv a návštěv řemeslníků
  • V jakých lokalitách se uvažuje o vybudování zón

Veškeré dotazy byly v průběhu konání akce zodpovězeny. Ve druhé části jednání bylo veřejnosti představeno 12 vytipovaných míst v různých částech Prahy 13, kde by na stávajících parkovištích nebo na dosud volných plochách mohly být vybudovány patrové konstrukce umožňující parkování ve více úrovních.

Pavel Jaroš, zástupce starosty