Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové parkování v Bellušově ulici

Z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích stání v ulici Bellušova došlo v minulých měsících ke stavebním úpravám, které byly dokončeny 2. října. Podélná stání byla nahrazena stáním kolmým podél chodníkové hrany na straně bytových domů. Původní kapacita byla navýšena o 59 parkovacích míst.

V rámci výstavby došlo rovněž k úpravě a revitalizaci zeleně ve středovém pásu. Bude zde vysázena nová kvalitní zeleň podle návrhu projektanta a zahradnické firmy. Půjde o 57 stromů (javor mléč, dub letní a habr). Kromě výsadby stromů vysází zahradnická firma na zbývajících plochách zhruba 336 keřů. Stromy by měly být vysázeny 8. listopadu, keře a trávník pak dle vhodných klimatických podmínek.

Jitka Šrámková, odbor majetkový, bytový a investiční