Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkové úpravy na Velké Ohradě

Městská část Praha 13 už v minulosti informovala o záměru vybudovat park s vodními prvky, včetně vybavení pro volnočasové aktivity. Park o rozloze zhruba 27 800 metrů čtverečních bude situován mezi ulicemi Karla Kryla, Jaroslava Foglara, Raichlova, Anny Rybníčkové, Pařízkova, Petrbokova a Rotavská. Jedná se o zastavitelnou část obce, ovšem na daném pozemku nejsou ve stávajícím stavu umístěny žádné budovy. Plocha je tvořena travou, lokálními křovinami a vyšlapanými pěšími stezkami. Jedná se o území ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Celý projekt počítá s vybudováním hlavního nepravidelného oválu tvořeného cestou pro chodce, běžce či in-line bruslaře. Komunikaci bude tvořit kombinace asfaltového a mlatového povrchu. V blízkosti této komunikace bude potůček s interaktivními prvky pro děti, fontánka a pítko, které se napojí na nově vyvrtanou studnu. Součástí realizace parku bude i výstavba vodovodu, kanalizace a rozvody elektřiny. Celý park samozřejmě napojíme na veřejné osvětlení a bude osazen novým mobiliářem. Původní návrh parku předpokládal také umístění některých prvků sloužících pro různorodé aktivity (dětská hřiště, psí hřiště, fitness prvky, sportovní plocha), doplněné o vzdělávací prvky geoparku a veřejné ohniště. Vzhledem k výši finančních prostředků byly tyto herní a naučné prvky přesunuty do další etapy dostavby parku.

V současné chvíli již známe dodavatele stavby, kterým se na základě výběrového řízení stala společnost Gardenline. Práce budou zahájeny v průběhu listopadu. Předpokládaný termín ukončení díla je v druhé polovině příštího roku, což samozřejmě záleží na vhodných klimatických podmínkách pro výsadbu zeleně.

Náklady na celou akci činí 21 572 000 Kč bez DPH. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 15. září 2016 byla naší městské části přidělena účelová investiční dotace na akci s názvem Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada, ze které bude tato akce hrazena. Letos v létě požádala MČ Praha 13 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na dobudování parku v rámci II. etapy.

Jitka Šrámková, odbor majetkový, bytový a investiční