Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pití alkoholu na veřejnosti

Jak je ošetřeno požívání alkoholu na veřejných prostranstvích? Dost často vidím poměrně mladé lidi na lavičkách s lahví vína nebo tvrdého alkoholu a vůbec se mi to nelíbí.

Aneta Pastyříková

Požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích zakazuje Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy. Ta byla novelizována naposledy v roce 2013 – Obecně závazná vyhláška č. 11/2013 Sb. hl. m. Prahy. Přílohou této vyhlášky je i seznam pražských ulic a náměstí, kde je požívání alkoholické nápoje zakázáno. Jde především o náměstí, obchodní centra, veřejné parky a sídlištní vnitrobloky.

Dana Céová, OŽP