Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pokračujeme v revitalizacích vnitrobloků

Odbor životního prostředí v letošním roce přijal dotace na revitalizace dalších sídlištních vnitrobloků. Tentokrát se nejednalo o dotace z EU, ale čerpány byly dotace z Magistrátu hlavního města Prahy. Díky tomu bylo rekonstruováno celkem pět sportovních hřišť a čtyři dětská hřiště. Dále jsme revitalizovali prostranství před Základní školou Brdičkova. Ve Stodůlkách se rekonstrukcí dočkala hned tři stará dětská hřiště. Po obnově tzv. mrtvého lesa nad prameništěm Prokopského potoka u Lýskovy ulice pokračuje stavba dětského hřiště v Kociánově ulici.

V současné době byla zahájena stavba dětského hřiště v Chalabalově ulici. Všechny stavby budou dokončeny do konce roku 2018. Při rekonstrukcích dbáme na rozmanitost herních sestav a tematické zaměření hřišť. Důkazem toho je konstrukce lodi nad prameništěm Prokopského potoka, téma kvetoucí louky v Kociánově ulici nebo šnečí ulita v Chalabalově ulici. Při stavbě dětských hřišť dbáme na prvotní představení projektů veřejnosti. Veřejné projednání rekonstrukce dětského hřiště ve vnitrobloku Chalabalova proběhlo 11. dubna 2018 v obřadní síni radnice. Drobné připomínky občanů byly zapracovány do projektu. Stavba se nedotkne sousedního soukromého pozemku ani stromů zde stojících. Jedná se o celkovou rekonstrukci středové části vnitrobloku, zejména pak rekonstrukci dětského hřiště a navazující sadové úpravy. Hřiště je určeno pro starší děti. Prostor je rozčleněn oplocením ve tvaru kruhových obrazců, které představují obří hlemýždí ulitu. Křivky oplocení pokračují do středu hřiště a mění se na posedové zídky. Povrch bude tvořit říční písek (dopadové zóny) a betonová dlažba. Herní prvky – lanovka, šplhací kostky, prolézací oblouky a hnízdo k houpání, jsou určeny především pro rozvoj motoriky dětí, hlavně ke správnému držení rovnováhy a koordinaci pohybů. Hřiště doplní zbrusu nový mobiliář.

Při rekonstrukci dojde k nutnému kácení 4 stromů, z nichž 2 podléhaly rozhodnutí o kácení, které vydal Orgán ochrany přírody Prahy 13. Namísto těchto stromů budou vysázeny další (3 javory, 2 jírovce, 3 třešně, 2 myrobalány). Nižší keřové patro bude kopírovat tvar šnečí ulity. U vchodu do hřiště je navržen trvalkový záhon.

Dana Céová, odbor životního prostředí