Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Škola sebeobrany pro ženy

Městská část Praha 13 opět podpořila pokračování Školy sebeobrany pro ženy pro následující období (od října 2018 do konce června 2019). Ženy všech věkových kategorií se pod vedením Josefa „Kodo“ Mádla, zkušeného trenéra bojových umění, mohou učit účinné silové obraně v krizových situacích, mohou si v praxi nacvičit jednoduché, ale účinné techniky sebeobrany, ale také zásady bezpečného jednání a pohybu na veřejnosti, stejně jako jednání v možných jiných krizových situacích. Cílem kurzů je také zvýšení sebevědomí a trénink dobré fyzické kondice adeptek. Získání sebevědomí mnohdy stačí k tomu, aby to případného útočníka odradilo od samotného napadení. Kurzy jsou pro všechny účastnice bezplatné. Probíhají každý čtvrtek od 19 do 20 hodin v centru Avaloka v Bellušově ulici. Stačí přijít a zapojit se. Projekt realizuje spolek Luční květy/Yamabushi Soin.

Bohdan Pardubický