Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hravé odpoledne s táborákem

Ve FZŠ Trávníčkova už od začátku školního roku pokračujeme v komunitních aktivitách na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Pro děti a jejich rodiče proběhlo poslední zářijový den v rámci projektu 51 kroků ke společnému vzdělávání hravé odpoledne s táborákem. Pod vedením Jany Davidové a Evy Štychové se ho na naší školní zahradě zúčastnily rodiny jak z naší školy, tak ze škol okolních. Společně soutěžily v úkolové hře o krásné knihy. Dozvěděly se nejen něco o sobě navzájem, ale musely také zjišťovat, jaké svátky se slaví v jiných zemích, kreslit vlajky, přijít na všechny státní symboly... Po vyhlášení výsledků se všichni sešli u táboráku a opekli si buřtíky. Projekt 51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání CZ.07.4.68/0.0/0. 0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.

Eva Štychová