Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třináctka bez hranic

 

U příležitosti dne věnovaného cizincům uspořádá Praha 13 v pátek 3. prosince v KD Mlejn
celodenní kulturně-společenskou akci pod názvem Třináctka bez hranic aneb Nejsme si cizí...
Akce se uskuteční v rámci projektu Integrace cizinců v MČ Praha 13 financovaného Ministerstvem vnitra ČR. V průběhu dne bude v rámci doprovodného programu ke zhlédnutí výstava obrázků dětí místních základních škol zaměřená na téma odlišných kultur, budete mít možnost navštívit infostánky spolupracujících organizací na projektu nebo ochutnat speciality ethnocateringu Berkat. Zájemci mohou využít příležitosti zúčastnit se výtvarných i hudebních workshopů (8.30 – 10.30, 11.00 – 13.00).

Celý den vyvrcholí hudebním vystoupením kapely TiDiTaDe (africká hudba a tanec), na které
bude vstupné zdarma. Začátek bude v 16 hodin.

Eva Reslová