Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Končí platnost vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu? Vyřiďte si nový co nejdříve!

Končí platnost vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu? Vyřiďte si nový co nejdříve!

Připomínáme, že 1. 1. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, která přináší zásadní změnu – nově se budou vydávat tzv. elektronické občanské průkazy. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
O vydání stávajícího občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji) lze požádat nejpozději do 14. 12. 2011, a to pouze u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu.
V souvislosti s technickými změnami způsobenými novou legislativou je nejzazší termín pro podání žádosti o vydání e-pasů v tomto roce stanoven na 19. 12. 2011, na zastupitelském úřadě lze podat žádost nejpozději do 16. 12. 2011.
Do 19. 12. lze také podat žádost o zápis titulu do vydávaného e-pasu. Do již vydaných cestovních pasů typu„BLESK“ a e-pasů je možné zapsat titul do 31. 12. 2011. Od 1. 1. 2012 se již tituly do cestovních dokladů zapisovat nebudou.

UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU SYSTÉMU
Kvůli technickému zabezpečení přechodu na nové občanské průkazy proběhne ve dnech 27. - 30. 12. 2011 nezbytná odstávka systému cestovních dokladů s biometrickými prvky. V těchto dnech nebude možné přijímat žádosti o vydání e-pasů ani je vydávat. Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ se odstávka netýká.
Děkujeme za pochopení.

Vzhledem k větší vytíženosti přepážek upozorňujeme na možnost rezervace schůzek přes internet, která zkrátí čekací dobu na minimum. Rezervační formulář je k dispozici na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit.
Bližší informace poskytnou pracovnice občansko-správního odboru na telefonních číslech 235 011 517, 235 011 507 nebo je naleznete na www.praha13.cz.

 

 

Na vítání občánků je třeba se přihlásit

Změny v oblasti zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, bohužel neumožňují využívat systém evidence obyvatel k vyhledávání nově narozených dětí za účelem vítání občánků. Proto stejně jako jiné městské části vyzýváme rodiče nově narozených dětí, kteří mají o slavnostní přivítání svého dítěte do života zájem, aby nás o této skutečnosti informovali a kontaktovali paní Marcelu Cestrovou, e-mail: CestrovaM@p13.mepnet.cz nebo tel. 235 011 270.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

 

 

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 19. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 20. ledna od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu je třeba přinést následující doklady: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, cizinci ještě doklad o povolení pobytu.

Podrobné informace o všech základních školách najdete na jejich internetových stránkách, přístupných také ze sekce Školství na www.praha13.cz.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

 

 

Změny v sociálních dávkách v roce 2012

Od 1. ledna 2012 vstoupí v účinnost novely zákonů souhrnně označované jako Sociální reforma I. Dochází tím ke sjednocení výplaty všech nepojistných dávek na jeden správní orgán.

Agenda výplaty nepojistných sociálních dávek, tj. agenda dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), dávek sociální péče o těžce zdravotně postižené a staré občany a agenda příspěvku na péči, kterou dosud zajišťuje Odbor sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 13, přechází od 1. 1. 2012 na Úřad práce ČR, Krajskou pobočku pro hlavní město Prahu, kontaktní pracoviště v Praze 5.

Občané Prahy 13 mohou od 1. 1. 2012 žádat o uvedené dávky na Úřadu práce - oddělení nepojistných sociálních dávek pro správní obvod Praha 13, se sídlem na radnici Prahy 13, Sluneční nám. 13, 1.patro, které současně vykonává agendu státní
sociální podpory.

Úřední hodiny Úřadu práce, oddělení nepojistných dávek pro Prahu 13:
Pondělí, středa 8.00 - 17.00
Úterý, čtvrtek 8.00 - 13.00
Pátek 8.00 - 13.00 (pouze podatelna)

Další podrobné informace o změnách souvisejících se sociální reformou budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách Úřadu práce, www.praha13.cz a ve STOPu.

Helena Hájková, vedoucí OSPZ