Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Patron hasičů dostal čestné místo

„Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán – svatý Florián.“ Tak jak se stodůlečtí hasiči dočkali zbrusu nové hasičské zbrojnice, kde našli opravdu kvalitní zázemí, mají nově vysvěcený prapor sboru, tak nyní má své čestné místo ve zbrojnici i socha svatého Floriána, patrona hasičů. Sochu rytíře s přilbicí a korouhví, s nádobou na vodu v pravé ruce, z níž ulívá hořící dům u nohou, jsme umístili do výklenku v zasedací místnosti v 1. patře. Klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody do roku 2013 přejí členové sboru.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky