Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bezpečně o Vánocích

Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či škodám na majetku, přijměte několik rad a varování od nás, hasičů. Nejčastěji hoří odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech. Každý rok se také množí případy vznícení potravin při vaření. Naše domovy jsou přeplněny vysoce hořlavými materiály – koberce, čalounění, záclony. Požáry v bytech se rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody. Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami jsou jen dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Zapálenou svíčku musíme umístit na stabilní nehořlavou podložku bránící přímému kontaktu s podkladem. Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné  blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. Zapálené svíčky nesmíte nikdy nechat bez dozoru. Pod stálou kontrolou musí být i hořící vonná aromalampa. Hasiči také evidují případy, kdy kvůli zkratu zapálily stromek i elektrické svíčky. Tehdy je nezbytné okamžitě odpojit dané elektrické zařízení od zdroje. Zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem. Klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody do roku 2016 přejí členové SDH Stodůlky.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky