Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obrazovka pomůže s výukou

V Mateřské škole Sluníčko pod střechou v Mohylové ulici byla 4. listopadu slavnostně uvedena do provozu interaktivní učebna s unikátní dotykovou obrazovkou ActivPanel s úhlopříčkou 165 cm, která přináší mnoho možností pro rozšiřování znalostí a dovedností předškolních dětí. Pásku společně přestřihli zástupkyně starosty Marcela Plesníková, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud, ředitelka MŠ Helena Zdrubecká a Pavel Borovička, marketingový ředitel dodavatelské společnosti Profimedia, která na realizaci projektu výrazně přispěla. O větší část nákladů se podělila Praha 13 a samotná školka.

Dotyková velkoplošná obrazovka nebude sloužit jako hračka, ale jen pro výuku. Je výškově nastavitelná a umožňuje učitelkám využívat množství zdarma dostupných cvičení, případně vytvářet vlastní. Bude sloužit při trénování postřehu, paměti, logopedických cvičeních a také pro výuku českého jazyka. „Obrazovku budeme využívat především pro výuku cizího jazyka a výuku češtiny u dětí, pro které není čeština mateřským jazykem,“ vysvětluje ředitelka Helena Zdrubecká. „Řídíme se moderní metodou Kikus, běžně používanou v Německu pro výuku druhého jazyka u dětí.“ Místostarostka Marcela Plesníková ocenila využití metody „škola hrou“ v pravém smyslu slova podle Komenského – tedy osvojování dovedností formou divadelní hry. Učitelky ve školce se rychle naučily obrazovku používat a tvořit vlastní cvičení. To ocenil i zástupce dodavatele Pavel Borovička: „Na ukázce výuky je vidět, že podstatou je komunikace učitelek s dětmi a technologie je především pomůckou.“

Samuel Truschka