Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomáhá už pětadvacet let

Raná péče EDA, o.p.s., letos slaví 25. výročí existence profesionální služby rané péče v České republice. Řadu let je tato nezisková organizace oporou rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku. Poskytuje odborné služby, poradenství a psychickou oporu. Služby jsou poskytovány především v domácím prostředí, kde se dítě cítí nejlépe. Raná péče Eda je terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které má zdravotní postižení nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba napomáhá při realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí se zdravotním postižením, podporuje integraci těchto dětí i jejich rodin do společnosti. Umožňuje dítěti zůstat doma s rodinou.

Raná péče EDA je také autorkou unikátní aplikace EDA Play. Jen málo aplikací pro iPad splňuje specifické požadavky dětí se speciálními potřebami, které stimulují zrak a rozvíjí motivaci. Vizuální i zvukové zpracování aplikace podporuje koordinaci ruky, oka a pohybu. V září zahájilo svou činnost školské poradenské pracoviště – Speciálně pedagogické centrum EDA. Nabídka služeb je určena dětem, žákům a studentům se zrakovým a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let, které podporuje během celého vzdělávacího období ve školských zařízeních v místě jejich bydliště.

V březnu začala fungovat bezplatná krizová linka. Je na ni možné volat každou středu a čtvrtek od 9 do 17 hodin. Linka funguje především jako psychologická a sociální podpora rodinám, jejichž děti mají závažnou diagnózu, postižení či je jejich vývoj ohrožen. Kromě linky je na webových stránkách www.eda.cz v provozu také chat, určený lidem, kteří se raději vyjadřují písemně nebo z nějakého důvodu nemohou využít hlasový projev. Čerstvou novinkou je e-mailové poradenství, klienti mohou psát na adresu linka@eda.cz. Pracovníci Linky EDA odpoví klientům do deseti pracovních dnů.
Kontakt: Raná péče EDA, o.p.s., Trojická 2/387, 128 00 Praha 2, tel. 721 382 382, irena.kolafa@eda.cz, www.eda.cz, www.edaplay.cz.

Lenka Trubačová