Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Desetiletá spolupráce

V říjnu jsme v ZŠ Mládí po roce přivítali studenty učitelství z Angers, města na západě Francie. Spolupráce mezi ESPE Angers, obdobou naší pedagogické fakulty, a naší školou probíhá již deset let. Tento rok stážisté navštívili na 1. stupni hodiny češtiny, angličtiny, matematiky, prvouky, přírodovědy i tělesné výchovy a na 2. stupni hodiny francouzštiny nebo angličtiny. Jejich zapojení do hodin se vzhledem k dobrým znalostem angličtiny povedlo. Se studenty často komunikovali i naši žáci, kteří si mohli zkusit, jaké je to pomoci cizinci v orientaci v neznámém prostředí, představit se, zeptat se na zájmy atd. Jedna ze studentek, Marie Fontaine, v naší škole ještě pár dnů zůstala a působila zde jako asistentka v hodinách francouzštiny. Malí i větší francouzštináři si tak mohli okusit záludnosti komunikace s rodilým mluvčím. Slečna Fontaine si z naší školy odvezla mnoho pozitivních zkušeností a svůj pobyt zakončila jedním velkým Merci!

Tomáš Klinka, učitel ZŠ Mládí