Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kontrola provozoven s noční otvírací dobou

Do konce kalendářního roku budou prováděny na celém území Prahy 13 kontroly problematických restaurací a barů, které provozují svoji činnost v době po desáté hodině večerní. Výsledky kontrol budou dokumentovány pomocí záznamové techniky a budou předávány příslušným správním orgánům k přijetí vlastního opatření. Smyslem kontrol je předcházet narušování veřejného pořádku podnapilými hosty odcházejícími z provozoven a preventivní dohled nad dodržováním stanovené provozní doby. Obvodní ředitelství je kromě těchto kontrol připraveno poskytnout veškerou potřebnou součinnost všem orgánům veřejné správy při řešení problematiky rušení nočního klidu, bude-li o to požádáno, neboť i strážníci jsou v rámci kontrol často napadáni agresivními hosty.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP