Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TELEVIZE DRŮŽA

Ve dnech 30. října a 1. listopadu proběhla ve školní družině ZŠ Klausova akce TV Drůža. Žáci 3. a 4. tříd si připravili televizní zpravodajství, kde nám jako reportéři TV Drůža sdělovali informace o dění v naší škole. Mladší žáci 1. a 2. tříd si pro diváky připravili zábavný pořad, ve kterém předvedli svá taneční i pěvecká vystoupení.

Michaela Adlerová