Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TEMATICKÝ TÝDEN

Každý rok na podzim se ve FZŠ prof. O. Chlupa věnujeme nějakému tématu, kterým žije společně celý 1. stupeň. Reagujeme tím třeba na různá výročí, události, ale užili jsme si třeba i „obyčejné“ téma Stromy nebo Kufr z cest. Letos jsme díky 25. výročí založení naší školy zvolili téma 5x5=25. Opět nás samotné překvapilo, z kolika úhlů bylo možné téma pojmout a jaké byly v jednotlivých třídách kreativní nápady. 25 osobností na návštěvě v naší škole, 25 nej z ČR, báseň na číslo 5, 25 receptů na úsměv, 5x5 zajímavostí z roku 1993 a mnoho dalších. Na konci tematického týdne vždy vzniká výstava. Tentokrát jsme vytvořili síť 5x5 z 25 pětiúhelníků, kde každý pětiúhelník prezentuje práci jedné ze tříd. K vidění byl ve vestibulu školy.

Věra Matzenauerová, vedoucí učitelka 1. stupně