Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PROJEKT TREASURE HUNT

Koncem října se děti z bilingvní třídy 2.C ze ZŠ s RVJ Bronzová vydaly na Vyšehrad hledat poklad. Treasure Hunt byla další akce, která vznikla ze spolupráce naší školy s CIEE UK (Council on International Educational Exchange Univerzity Karlovy). Cesta k pokladu nebyla vůbec jednoduchá. Vedla přes sedm stanovišť, na kterých děti pod vedením rodilých mluvčích plnily různé úkoly. Vše úspěšně zvládly, a tak poklad – taška plná dárečků – byl náš. Děti si užily dopoledne plné zábavy, her a aktivit a při tom pilně procvičovaly angličtinu. Velké poděkování za perfektně připravenou akci patří paní Michaele Neužilové (Program Assistant CIEE) a americkým univerzitním studentkám – dobrovolnicím.

Vladislava Šváchová, Pavla Žežulková