Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. do 28. 2. 2019. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu. Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného odpadu!

Michaela Líčková