Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tesco šek putoval do Lukáše

Zástupci společnosti Tesco Stores ČR, a.s., předali ve středu 31. října šek v hodnotě deset tisíc korun starostovi Davidu Vodrážkovi. Šek byl věnován Středisku sociálních služeb Prahy 13. Středisko sdružuje klien ty, kterým zdravotní stav nebo pokročilejší věk může komplikovat vykonávání běžných denních úkonů. V rámci střediska tedy funguje pečovatelská služba, která je připravena těmto lidem pomoci. Středisko poskytuje mimo jiné doprovod k lékaři nebo na poštu, zajištění nákupů, rozvoz obědů, dopravu osob upravenými vozy nebo úklid domácnosti klientů. V rámci služeb funguje také denní stacionář, do kterého mohou klienti dojet svozovým vozem. Po celý den je připraven individuální program až pro deset osob. „Máme radost, když se i velké společnosti jako Tesco aktivně zapojují do komunitního života a podporují místní aktivity, v tomto případě sociální služby na třináctce,“ řekl při předání šeku starosta David Vodrážka. Předávání se zúčastnil také ředitel střediska Jiří Mašek.

Eva Libigerová