Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražské služby jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu

Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které tvoří Pražské služby, a.s., a AVE Pražské komunální služby, a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Harmonogram svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. do 31. 12. budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech budou prováděny svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. – 31. 12., jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových plánů.

Pražské služby, a.s.

Svoz směsného odpadu:

  • 23. – 31. 12. – standardní svoz v pravidelných svozových dnech
  • 1. 1. 2021 – svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz se uskuteční v následujících dnech
  • 2. – 6. 1. – bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:

  • 23. – 31. 12. – standardní svoz v pravidelných svozových dnech
  • 23. – 31. 12. – v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
  • 1. 1. 2021 – svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz se uskuteční v následujících dnech
  • 2. 1. – 6. 1. – bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)