Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na zimním stadionu se stále něco staví. Bude se tam letos bruslit?

Na zimním stadionu se stále něco staví. Bude se tam letos bruslit?

Na zimním stadionu probíhaly během letních měsíců práce na ocelové konstrukci, která staticky zpevní celou budovu místo původně plánované jižní tribuny stadionu. Současně bylo zahájeno budování přístupových komunikací uvnitř areálu, zejména zpevněných ploch, které budou moci v budoucnu sloužit k parkování. Vzhledem k tomu, že stavební práce se blíží ke svému závěru a ke kolaudaci, jsem přesvědčen, že v letošní zimní sezóně bude veřejné i školní bruslení probíhat normálně. Přesný začátek bruslařské sezóny ale bude dán také počasím, zejména teplotou. Budeme o něm informovat na internetových stránkách Prahy 13 i v příštím STOPu.


Slyšela jsem, že se má rušit poliklinika na Velké Ohradě. Je to pravda?

Je pravda, že objekt polikliniky Janského, který jsme 1. 3. 2007 převzali od Magistrátu hl. města Prahy, byl již v době přebírání v dost neutěšeném stavu. Otázka, zda se má rušit, padla i na zasedání zastupitelstva městské části. Tazatelka vychází patrně z informace, že zástupce starosty David Zelený byl pověřen, aby projednal s lékaři možnost ukončení nájemních smluv v budově polikliniky. Důvodem k tomuto rozhodnutí byl odborný posudek statika z dubna tohoto roku, který si vyžádala Správcovská firma IKON, když její stavební technik při přebírání budovy zjistil několik poměrně zásadních stavebních poškození (např. praskliny obvodových atikových panelů, praskliny podlah, pokleslé venkovní terasy a schodiště).

Protože ze závěru posudku vyplývalo, že je potřeba danou situaci začít řešit bez odkladů, pověřila rada mého zástupce Davida Zeleného zmíněným jednáním o ukončení nájemních smluv s lékaři. K následnému místnímu šetření byl pak povolán také referent pro bezpečnost staveb z Magistrátu hlavního města Prahy. Po tomto šetření bylo konstatováno, že budova nepochybně potřebuje řadu stavebních úprav, jejichž rozsah by měl být stanoven na základě podrobného průzkumu objektu.

Oslovený soudní znalec pro obor stavebnictví vypracoval předběžnou zprávu o stavu budovy, která potvrdila již nalezená poškození. Před konečným vyhodnocením stavu objektu ale soudní znalec považuje za nezbytné provedení dalších měřicích prací, podrobného průzkumu budovy a geodetické sledování po dobu minimálně čtyř měsíců. Teprve na základě uskutečněných sledování a měření bude soudní znalec moci kvalifikovaně vyhodnotit skutečný stav objektu a navrhnout následná opatření. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se situace vyřešila co nejdříve, bude ale velmi záležet na tom, jak velkého rozsahu by rekonstrukce měla být. V současné době tedy nehrozí okamžité uzavření polikliniky, nicméně na rozhodnutí o jejím dalším osudu si budeme muset ještě několik měsíců počkat.