Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pohybové hry pro čiperné děti

Sportovní klub SK Velká Ohrada otevírá nový sportovní kroužek zaměřený na všeobecný tělesný rozvoj (atletika, gymnastika, míčové hry) pro chlapce a děvčata z 1., 2. a 3. tříd. Kroužek povede Pavel Toušek.

Podrobné informace obdržíte každé pondělí od 16.30 do 17.30 hod. v tělocvičně ZŠ Janského 2189 nebo na tel. 602 622 540, paveltousek@ seznam.cz. Cena kroužku je 600 Kč.
Pohybové hry mají ideální návaznost na kroužek miniházené a minivolejbalu vedený paní učitelkou Šrámkovou (tel. 723 607 070) ve středu 14.00 - 15.00 hodin ve stejné tělocvičně.

Jaroslav Civín