Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Brdičkova vyhrála pohár ministra školství

Ve Fakultní základní škole Brdičkova se dlouhodobě klade velký důraz na sport a tělesnou přípravu. Už od roku 1992 je školou se spor- tovním zaměřením díky otevření třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Dlouholetá je také spolupráce s volejbalovým oddílem České zemědělské univerzity, dnes známým pod jménem Volley Team ČZU. Není tedy náhodou, že mnozí absolventi sportovních tříd pokračují na sportovních gymnáziích a mnozí se stali vrcholovými sportovci. Jmenujme například volejbalové reprezentanty Daniela Pfeffera, Davida Kufa, Jakuba Rybníčka, Luboše Bartůňka, plážové volejbalistky Kristýnu Kolocovou a Markétu Slukovou nebo kanoistu Kryštofa Hájka.

Velkou zásluhu na udržení sportovního směřování školy má její ředitel Jan Šafir, aktivní sportovec a bývalý veslař, který řídí školu již 23 let. Jeho působení ocenila také ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová na tiskové konferenci, která se konala přímo ve škole 17. září. Tisková konference, které se spolu s ministryní zúčastnili také předseda České unie sportu Miroslav Jansta, prezident Asociace školních sportovních klubů Václav Lešanovský a mistr Evropy v patnáctistovce Jakub Holuša, byla svolána u příležitosti zahájení nového ročníku Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství. Do tohoto mimořádného projektu se v minulém školním roce v celé republice zapojilo téměř 88 000 žáků reprezentujících více než 7 300 školních týmů. Soutěží se v šesti odvětvích – atletice, basketbalu, florbalu, házené, minifotbalu a volejbalu. Ve FZŠ Brdičkova se konference konala zcela záměrně – v loňském ročníku sportovní ligy totiž volejbalové družstvo starších žáků právě z této školy zvítězilo v celorepublikovém finále a získalo pohár ministra. Ředitel Jan Šafir v této souvislosti vyzdvihl význam úzké spolupráce školy s volejbalovým klubem ČZU, učitelů s trenéry a také s rodiči. Na léta ve škole s láskou vzpomínala olympionička Kristýna Kolocová, která také přijala pozvání. Na závěr slavnostního setkání se ministryně školství se členy vítězného týmu vyfotografovala a popřála jim hodně úspěchů i v dalším ročníku.

Samuel Truschka