Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ještě jednou k autobusu 174

Změny trasování linek městské hromadné dopravy, připravované k datu zprovoznění metra v úseku Dejvická – Motolská nemocnice, původně počítaly se zrušením autobusové linky č. 174. Po rozsáhlých protestech zůstala linka č. 174 k letošnímu 7. dubnu sice zachována, ale současně byla zkrácena ve směru z Velké Ohrady na Vypich. Zásadně zredukována byla i její kapacita pro většinu období až na zjevně nevyhovující půlhodinové intervaly. Kloubové autobusy nahradily autobusy běžné, interval se zásadně prodloužil. Prý to nestačilo, k další redukci linky č. 174 došlo v souvislosti s tzv. prázdninovým provozem, kdy na dobu prázdnin přestala být provozována v nepracovní dny a její půlhodinový interval se stal všeobecným. K 31. srpnu nejenže nebyl obnoven její provoz v nepracovní dny, ale byla dále zredukována, oficiálně přesměrována ze směru na Vypich do stanice metra Nové Butovice.

Terminál metra Nové Butovice je spolu s obdobným terminálem u stanice metra Luka na Praze 13 klíčový. Problém je, že pro sídliště Velká Ohrada nyní klíčová linka č. 184, která mimo jiné nahrazuje linku č. 174 ve směru Motol a Hradčanská, nezastavuje ve směru z Velké Ohrady do Motola v terminálu Nové Butovice, ale na horní zastávce v Bucharově ulici. Přestup je tak dlouhý a pro osoby s omezenou pohyblivostí i náročný. Navíc se tam od 31. srpna nastupuje i do linky č. 174. Žádný jednotný integrovaný dopravní systém, kde se plynule přestupuje v jednom místě ze spoje na spoj, ale systém rozštípnutý, kde přestupující z autobusu č. 184 ztrácí čas cestou do stanice metra Nové Butovice a někteří cestující tam i dnes obtížně hledají místo odjezdu své linky.

Neméně zmatečný je odjezd z konečné Velká Ohrada, kde současná linka č. 142 odjíždí oběma směry z jednoho odjezdového stání. Stačí malá nepozornost a jedete jinam, než jste potřeboval. Není to nutné. Stejná linka z nedaleké zastávky Nad Malou Ohradou odjíždí ze dvou vedle sebe stojících odjezdových stání, takže k omylům při nastupování nedochází. Na listopad 2015 připravuje ROPID další změny ve vedení městské hromadné dopravy. Obávám se, aby nepřišlo další zhoršení.

Jan Zeman, zastupitel Prahy 13

Na základě prvotního vyhodnocení autobusových linek po otevření nového úseku metra trasy A do stanice Nemocnice Motol přistoupil ROPID od 30. 8. ke změně trasy linky č. 174. Změna způsobila obyvatelům Prahy 13 mnohé komplikace, a proto se snažím o této situaci znovu jednat s vedením ROPIDu a skloubit jej s dalšími požadavky ze strany MČ Praha 13. Podle vyjádření ROPIDu nabízí svazek linek č. 179, 301 a 352 nebo linka č. 142 dle všech přepravních průzkumů dostatečnou kapacitu ze zastávek Luka, Nárožní a Nemocnice Motol. Provoz linky č. 174 se stal velmi neefektivním, nehospodárným a ve svém důsledku mohl být zcela zrušen. Na základě stížností občanů, kteří apelovali na chybějící přímé spojení starých Stodůlek a Nových Butovic po trase bývalé linky č. 137, byla trasa linky č. 174 upravena.

Po obdržení mnoha připomínek od občanů k dopravě jsme začátkem září zaslali řediteli ROPIDu požadavky MČ Praha 13, mimo jiné také na posílení počtu spojů v oblasti Lužin a starých Stodůlek a také na zajíždění linky č. 184 ve směru do Motola do terminálu Nové Butovice. Avšak poslední stanovisko ROPIDu, které jsme obdrželi, zůstává k těmto požadavkům neměnné. V souvislosti s poslední změnou linky č. 174, která končí v terminálu Nové Butovice, ale má nástupní zastávku nad terminálem v ulici Bucharova, byl koncem září řediteli ROPIDu zaslán další dopis s požadavkem na zřízení nástupní zastávky této linky v terminálu Nové Butovice, aby byl zachován přímý přestup z metra.

Linka č. 142 odjíždí v současné době z konečné nástupní zastávky Velká Ohrada oběma směry z jednoho odjezdového stání. Směr, kam linka jede, je uveden v autobusu na informačních tabulích a každý má možnost si tyto informace přečíst. Přesto však požádáme ROPID o posouzení možnosti rozdělit směry tak, jak je tomu v zastávce Nad Malou Ohradou.

Pavel Jaroš, zástupce starosty MČ Praha 13