Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Než z nich budou školáci

Některé základní školy Prahy 13 pořádají každoročně pro předškoláky přípravné kurzy, které jim mají usnadnit přechod z mateřských škol do škol základních. V kurzech děti získávají školní návyky, rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, osvojují si grafomotorické dovednosti, procvičují početní představy, rozvíjejí řečové dovednosti...

 • Hrajeme si na školáka – FZŠ Trávníčkova 1744
  Kurz, rozdělený do čtyř hodin (5. a 12. 11., 3. a 10. 12.), je určen dětem a jejich rodičům. Více info získáte na www.zstravnickova.cz.
   
 • Za Večerníčkem do školy – Základní škola Klausova 2450
  Termíny schůzek jsou 4. 11., 2. 12., 6. 1., 17. 2., 6. 4., 4. 5. a 8. 6.
  Zájemci se sejdou ve třídě 3. A. Více informací vám poskytne zástupkyně ředitelky Helena Hejnová na tel. 732 222 953.
   
 • Bez zábran do školy – Základní škola s RVJ Bronzová 2027
  V letošním školním roce nabízí škola 3 skupiny (po 14.45 – 15.30, út 13.45 – 14.30 a 14.45 – 15.30). Přihlášky posílejte do konce října na predskvych.bronz@seznam.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte a jednu skupinu z nabídky. Obratem obdržíte další informace.

-red-