Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Od čtení k tvořivému psaní

Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí je pro jejich další život velmi důležitý. Své čtenářské dovednosti získávají žáci ZŠ Mohylová různými způsoby. Jedním z nich je čtenářský projekt Čtení nuda není, kterému se žáci věnují již od první třídy. Jeho cílem je osvojit si správnou techniku čtení, porozumět textu a umět se v něm orientovat. Protože se čtením úzce souvisí i psaní, chtěla bych se zmínit o našem posledním čtenářském projektu s páťáky, jehož cílem bylo napsat závěrečnou práci na zvolené téma. Práce byly po obsahové i estetické stránce velice zdařilé. Svým páťákům přeji hodně štěstí v jejich nové škole.

Anna Cudráková