Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc ohrožené mládeži

Spousta lidí vzpomíná na čas svého dospívání nostalgicky a s úsměvem na rtech. Pro mnoho dětí a mladých lidí je však tato životní fáze velmi kritickým obdobím. Zdánlivé banality, jako jsou neúspěchy ve škole, nevhodné chování nebo narušené vztahy s rodiči, mohou snadno přerůst v problémy mnohem závažnějšího charakteru, jako jsou drogy či násilné chování. Je proto vhodné obrátit se včas na odborníky. Jednou z organizací, která nabízí specializovanou pomoc dětem a dospívajícím ve věku 13 až 26 let, je Lata. Program Ve dvou se to lépe táhne nabízí dětem a mladým lidem možnost pravidelně se setkávat s jen o něco starším, patřičně vyškoleným dobrovolníkem.
Vedle tohoto hlavního programu organizace nabízí ještě další různé doplňkové služby, jednou z nich jsou tzv. rodinné konference, během nichž rodinní příslušníci společně pracují na změně svých dosavadních zvyklostí a pomáhají tím ke zlepšení domácího ovzduší.

Služby jsou poskytovány bezplatně. Více na www.lata.cz, tel. 234 621 361.

Martina Valtrová