Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sladká vůně medobraní

Součástí letošního Festivalu volného času Prahy 13 bylo první Pražské medobraní, které městská část uspořádala za výrazného přispění řeporyjské organizace Českého svazu včelařů a Včelínu Ořech 18. září na Slunečním náměstí před radnicí. Své stánky zde mělo celkem 17 včelařů, kteří nabízeli ochutnávku a prodej nejrůznějších medů, medovin a dalších včelích produktů. Návštěvníci, mezi kterými byly i děti ze škol a školek, si mohli prohlédnout mobilní naučnou stezku o včelách, potřebné náčiní, ukázku živých včel v proskleném úlu a poslechnout si odbornou přednášku včelaře. Proběhla také soutěž pro děti i dospělé a soutěž včelařů o nejlepší med a medovinu. Souběžně se před radnicí konal Den zdraví. V doprovodném programu bylo cvičení jógy, ukázka tradičního bojového umění nebo nácvik resuscitace a zastavení krvácení v režii oblastního spolku Českého červeného kříže. Kromě něj se představilo sdružení Prosaz a dětské centrum FasTracKids. Odpoledne zpestřily hudební skupiny v rámci programu Kultura do ulic.

Samuel Truschka