Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úspory podpoří další úsporu energie

O projektu Odpovědné školy Prahy 13 z roku 2011 jsme již ve STOPu několikrát psali. Díky rozumným investicím na přeměnu topných systémů v kombinaci se zateplením ušetří městská část ve školních budovách během 10 let 240 milionů korun za energie. Investici ve výši 129 milionů korun financuje radnice metodou EPC, to znamená, že ji splácí z úspor, které jsou smluvně garantovány dodavatelem – společností ENESA, a.s.
Součástí dodané služby je také energetický management. Všechny školy jsou napojeny na dispečink, který nepřetržitě sleduje, zaznamenává a analyzuje data o spotřebě energií.
V loňském roce doporučila ENESA zlepšit systém měření a regulace ve 12 školách. Také díky tomu se loni ve školách uspořilo za energii 25,66 milionu korun, což je více, než bylo garantováno ve smlouvě. Proto se vedení Prahy 13 rozhodlo letos investovat 1,8 milionu korun do dalších energeticky úsporných opatření, ENESA na ně přispívá částkou 600 tisíc korun. Z úspor je financována rekonstrukce vzduchotechniky v 6 objektech, modernizace osvětlení v ZŠ Kuncova a opatření pro zvýšení účinnosti kotelen v dalších 11 školách. Hlavní investicí je však nový kotel pro ZŠ Mládí, který byl nainstalován v srpnu a v průběhu září je uváděn do provozu, včetně vyškolení obsluhy.

Projekt Odpovědné školy Prahy 13 předběhl svou dobu. Ještě před pár lety o spojení zateplení budov a EPC uvažoval jen málokdo. Dnes už je tato efektivní kombinace využívána mnohem častěji.

-red-