Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Už jsme tady, školo!

Tak tohle mohly před FZŠ Brdičkova číst paní učitelky z tváří nadšených a zvědavých prvňáčků. Ty si pak odvedly i s rodiči do slavnostně vyzdobené třídy, kde na ně na lavicích čekaly připravené učebnice, plné známých postaviček. Paní učitelka jim pak vyprávěla, co vše se naučí a kam se společně vydají. První den, ale i zbytek týdne, zvládli naši prvňáčci skvěle a my jim přejeme hodně štěstí, úspěchů, příjemných a veselých chvilek ve škole.

Jan Šafir, ředitel školy