Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁMEK SE SKROMNÝM JMÉNEM

Na začátku září se pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše uskutečnil ve dvou turnusech výlet pro seniory z Prahy 13, tentokrát i pro ty, kteří nejsou organizovaní v žádném z klubů seniorů. Výletu na zámek a zámecký pivovar Chyše se zúčastnilo 150 seniorů. Zámek, kde v roce 1917 působil spisovatel Karel Čapek coby domácí učitel, je v majetku rodiny Lažanských. Ti seniory areálem provázeli. Na panském pivovaru byla v roce 2006 obnovena výroba zámeckého piva, které mohli účastníci exkurze ochutnat.

Soňa Vítková