Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Domov pro seniory je dokončen

V pátek 21. září byl slavnostně otevřen největší investiční projekt Prahy 13 – Domov pro seniory, který ponese jméno slavné prvorepublikové herečky, svého času občanky Prahy 13, Zity Kabátové.

O budovaném Domově pro seniory už toho bylo řečeno mnoho, nicméně minimálně za připomenutí jistě stojí jeho vybavení a vybudované dispozice. Klienti domova budou ubytováni v jedno či dvoulůžkových moderně vybavených pokojích s kompletním příslušenstvím, včetně sociálního zařízení. Objekt disponuje celkem 110 lůžky. Na každém patře je umístěna sesterna, relaxační místnost a terasa s venkovním posezením. Klienti budou mít k dispozici ordinaci s nonstop lékařskou službou, vlastní kuchyni a jídelnu a další společenské prostory. Komplex bude poskytovat nadstandardní služby včetně kadeřníka. Myšleno bylo také na relaxační a klidová místa. K dispozici zde proto budou prostory s vanami pro vodní terapie, masážní místnosti a tělocvična pro kondiční cvičení. Před budovou budou senioři a jejich případné návštěvy moci využít relaxační zónu v podobě osázeného parku s lavičkami. Celá budova je samozřejmě kompletně bezbariérová.

„Dobře si uvědomujeme současný trend stárnutí populace. Myšlenka postavit v naší městské části zařízení pro občany v seniorském věku, kteří už se o sebe obtížně postarají sami, se zrodila před několika lety,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. „K realizaci stavby ale vedla poměrně složitá cesta vzhledem k obtížnému jednání s Magistrátem hl. m. Prahy,“ dodal starosta. Dům pro seniory nakonec vznikl na základě výběrového řízení rekonstrukcí původního objektu v ulici Za Mototechnou. Celou stavbu zrealizovala společnost HOCHTIEF CZ, a.s., vzešlá z výběrového řízení společně se společností Medox HQ, a.s. Městská část Praha 13 v projektu figurovala jako budoucí kupující. „Naše společnost věnuje značnou podporu a úsilí oblastem, jakými jsou např. udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí a podpora diverzity ve společnosti. Proto jsem velmi rád, že jsme se mohli účastnit realizace tohoto společensky přínosného projektu, který splňuje všechny standardy špičkového zařízení pro pobyt a kvalitní život seniorů,“ uvedl předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda. Dříve, než byl Domov pro seniory Zity Kabátové slavnostně otevřen, konaly se v jeho prostorách Dny otevřených dveří pro veřejnost. Od čtvrtku 20. do pátku 21. září navštívilo objekt zhruba tři sta zájemců, většinou důchodového věku. Byli provedeni zázemím, podívali se na pokoje i sociální zařízení. Vysvětlili jsme jim, na jakém principu budou fungovat přivolávací zařízení a propojení na sesterny. Dostali se také do zbrusu nové kuchyně a jídelny a do zázemí určeného zaměstnancům, lékařům a sestrám. Zkrátka, mohli si domov prohlédnout skrz naskrz.

Otevření Domova pro seniory Zity Kabátové se pak konalo v pátek 21. září v 10 hodin. Slavnostní řeč pronesl starosta městské části Praha 13, který poděkoval všem zástupkyním a zástupcům Prahy 13 a ostatním, jenž se na schválení a realizaci tak velkého projektu podíleli a nemalou měrou tak přispěli k jeho zdárnému dokončení. Svou řeč pronesl i místostarosta Pavel Jaroš, do jehož gesce spadá mimo jiné sociální oblast. Slovo dostal samozřejmě i předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda. Tato stavební společnost naprosto skvěle splnila zadání výběrového řízení a dokázala dokončit náročný projekt zařízení pro seniory řádně a v termínu. Na slavnostním otevření byla přítomna také vnučka herečky Zity Kabátové, po níž byl objekt pojmenován. Podobu se slavnou babičkou opravdu nezapřela.

Samozřejmě často odpovídáme na dotazy občanů, kteří se zajímají o bydlení v tomto domově pro seniory. Stále platí, že v současné chvíli probíhá výběrové řízení na provozovatele zařízení. V brzké době vás budeme informovat o jakýchkoli změnách v této věci. Sledujte prosím informace na stránkách časopisu STOP, na www.praha13.cz nebo na FB Šťastná třináctka. Prozatím vede Odbor sociální péče městské části Praha 13 neoficiální seznam potenciálních klientů, kteří chtějí být v Domově pro seniory Zity Kabátové ubytováni.

Všem, kteří se nemohli přijít podívat na Domov pro seniory v rámci dnů otevřených dveří, přinášíme obrazovou reportáž (www.praha13.cz → Fotogalerie), která dokládá, jak krásné a moderní zařízení pro seniory v naší městské části vzniklo.

Eva Libigerová