Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úprava hlasovacího lístku

Vážení, pečlivě jsem si v zářijovém STOPu přečetla informace k blížícím se volbám. Co mě nejvíc zajímá, je správná úprava hlasovacích lístků a nejsem z toho moc moudrá. Poradíte-li mi, budu ráda.

Dana Sýkorová

Podrobné a přesně formulované informace týkající se voleb do Zastupitelstva městské části Praha 13 a také Zastupitelstva hlavního města Prahy jsme zveřejnili v zářijovém vydání STOPu a najdete je také na www.praha13.cz. Nyní se tedy jednodušší formou zaměříme na úpravu hlasovacích lístků, protože právě té se týká řada dotazů – nejen paní Dany Sýkorové.

Volič si musí dát pozor na počet volených zastupitelů. Do Zastupitelstva MČ Praha 13 se volí celkem 35 zastupitelů, do Zastupitelstva hl. m. Prahy 65 zastupitelů. A jak správně upravit volební lístek? Máme 3 možnosti. Chceme-li volit pouze jednu volební stranu, označíme ji křížkem ve čtverečku před jejím názvem. Tím dáme hlas všem kandidátům této volební strany. Budeme-li volit jednotlivé kandidáty bez ohledu na volební stranu, uděláme křížek v rámečcích před jejich jmény. Tady musíme dát pozor, aby počet označených kandidátů nepřesáhl číslo 35 (do zastupitelstva naší městské části) a 65 (do pražského zastupitelstva). Další možností je kombinace předchozích způsobů. Vybereme jednu volební stranu, tu označíme křížkem před jejím názvem a následně vybíráme jednotlivé kandidáty napříč volebními stranami. Ty označíme křížkem v rámečku před jejich jménem. Takto volíme předně jednotlivě označené kandidáty a z označené volební strany dostane náš hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Příklad – zvolíme a křížkem označíme stranu XY, na jejímž volebním lístku je 35 kandidátů. Z dalších volebních stran vybereme a křížkem označíme 20 kandidátů. Z námi zvolené strany XY dostane tedy náš hlas prvních 15 kandidátů s tím, že k vybraným a zakřížkovaným kandidátům z této volební strany se nepřihlíží.

Oba upravené hlasovací lístky – pro volby do zastupitelstva města  (lístek se svislým barevným pruhem) i Prahy 13 vložíme do jedné obálky, kterou obdržíme ve volební místnosti.

Eva Černá