Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z Kytína přes Rochoty do Řevnic

Dnes se vypravíme za Prahu do lesů. Ze Smíchovského nádraží dojedete autobusem do Mníšku pod Brdy, kde na náměstí přesednete a dojedete na rozcestí Kytín. Nejdřív zajděte ke kapličce Navštívení Panny Marie na Malé Svaté Hoře. Barokní kaple je asi na polovině cesty mezi Prahou a Příbramí. Zde odpočívali poutníci při pouti na Svatou Horu. Ke jménu přišlo místo i tím, že za jasného počasí bylo možné odtud spatřit věže svatohorského chrámu. Dojdete do Kytína, kde vás hned na kraji uvítá dřevěná socha Káji Maříka. Tato i další sochy v obci, například Madona, Rybář či Ivonka, vznikly při sochařském sympoziu roku 2014. Kytín byl za vlády Jana Lucemburského, kdy patřil pánům z Tetína, povýšen na trhovou ves. Od roku 1334 patřil královské koruně, ale byl propůjčen Jindřichu Litevskému. Král Václav IV. poté zastavil Kytín Janu z Lestkova. Majetkem koruny přestává být roku 1503 a až do roku 1848 je v majetku šlechtických rodů, kterým patřil Mníšek. Ve dvacátých letech 20. století začínají v okolí vznikat první trampské osady, z nichž vyrostla i současná chatová oblast Kytínská louka. Na návsi stojí původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie se studánkou a památným jasanem ztepilým.

Můžete zajít i do pivovaru s několika druhy kytínského piva. Od něj se vydáte dál po zelené pěknými lesy přes rozcestí Na Soudném až na rozcestí Rochota. Dříve zde stávala hájovna patřící svinařskému panství. Slovo rochoty značí suťovisko, skalky související s rachotem kamení, které označovalo hornatou oblast mezi Mníškem a Litní. Po zelené dojdete lesem do Haloun. Na rozcestí se vydejte doprava k památnému dubu Na Závěrce. Přes Nezabudický potok dorazíte k odpočívadlu Pišťák. Už v době eneolitu tu bylo hradiště, později zde žil lid popelnicových polí. Těžil se tady řevnický křemenec s typickými červenými plochami a v nich bílý křemen a černý chalcedon. Odtud pokračujte po žluté kolem letního divadla, které tu stojí už od roku 1916. Počátkem 70. let získalo rekonstrukcí dnešní podobu a každoročně se stává dějištěm festivalu Porta či Rockového Slunovratu. Přejdete můstek a po zelené dojdete přes náměstí k Modrému domečku. Zelená vás dovede ke kolejím, nádraží a cestě do Prahy. Při pěkném výletě tak urazíte asi 15 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 36 Okolí Prahy západ.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan