Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

A DOMA otevře své dveře

Od roku 2007 působí na poli sociálních služeb osobní asistence organizace A DOMA, z.s. Tuto službu poskytuje seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním (především s demencí) od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je časově neomezená, poskytuje se tedy 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to v přirozeném prostředí, v němž osoby žijí.

O jakou pomoc můžete požádat, aby mohl váš blízký zůstat v domácím prostředí? Překvapily vás projevy nemoci u blízkého a jste zaskočeni novou situací? Praktické rady si bezesporu odnesete pokud 7. listopadu, při příležitosti Dne otevřených dveří, zavítáte do naší organizace.

Program bude probíhat ve dvou blocích (od 9.30 do 12.30 a od 14.30 do 16.30) na adrese Na Strži 1683/40, Praha 4, 3. patro. Další informace najdete na webových stránkách www.adoma-os.cz nebo na Facebooku.

Simona Jeřábková