Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž na říjen

Křížovka pro děti:

SDH Třebonice zve v neděli 13. října děti a rodiče na tradiční ...TAJENKA.  Připraveny budou i doprovodné soutěže pro děti.


Správná odpověď ze září:

Křížovka – DO POHÁDKOVÉHO LESA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:

v hodnotě 387 Kč – Zdeňka Neprašová, Praha 5

v hodnotě 258 Kč – Vojtěch Cypro, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Jana Zitová, Lužiny

Jiřina Danihelková, Praha 5

Eliška Ottová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

Jiří Jancyk, Stodůlky

Jana Kroutilová, Lužiny

Mária Riesenthalerová, Nová Kolonie

Soutěžní otázky na říjen:

  1. Jak se jmenovala výletní loď, kterou jeli senioři na plavbu po Vltavě?
  2. Kde bude cíl letošního Pražského cyklozvonění?
  3. Které druhy odpadů můžeme odkládat do velkoobjemových kontejnerů?

Správné odpovědi na zářijové otázky:

  1. V Kinobusu se promítaly filmy - Po čem muži touží, Venom, LOVEní a Ferdinand.
  2. Akci Sousedské odpoledne uspořádala Diakonie Praha.
  3. Třebonické letní hry se uskutečnily v sobotu 31. srpna v Třebonicích.


Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:

Iva Halášková, Hůrka

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. října na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová