Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Linka EDA stále pomáhá

Nezisková organizace EDA cz, z.ú., je téměř třicet let oporou rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku. Poskytuje rodinám odbornou sociální službu rané péče včetně sociálního poradenství a psychické opory ve čtyřech krajích. Už více než čtyři roky EDA provozuje první celorepublikovou krizovou Linku EDA (tel. 800 40 50 60) pro pečující o děti se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu či s postižením. Za dobu své působnosti pomohla několika tisícům rodin, které se ocitly v těžké životní situaci. Služba je poskytována na území celé České republiky a je v provozu každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Více než polovina hovorů byly hovory informační a poradenské. Většinou se týkaly dítěte, o které volající pečují. Dále to byly hovory na téma nepříznivé finanční situace a možností rodiny (potřeba příspěvků na péči, na bydlení či na speciální pomůcky). Dalším probíraným tématem se stala rodinná a vztahová problematika, která souvisí s únavou z péče o osobu se zdravotním postižením (nepochopení od příbuzných nebo konflikt s druhým rodičem).

Konzultanti Linky EDA pomáhají zprostředkovat kontakt jak na různé typy institucí, tak na konkrétní odborníky. Mezi odborníky, které pečující rodiny hledají, byli lékaři, poskytovatelé z oblasti rané péče či z odlehčovacích služeb. Pracovníci linky pomohli nasměrovat klienty také na podpůrné instituce (psychoterapeutické a pedagogicko- psychologické poradny) nebo na příslušné úřady (zdravotní pojišťovny, MPSV, městské úřady).

Klienti se mohou na Linku EDA obrátit bez jakýchkoliv obav, protože je zcela anonymní. Služba je poskytována zdarma. Kromě telefonické linky 800 40 50 60 je k dispozici chat na webové stránce www.elinka.iporadna.cz. Na webových stránkách www.eda.cz mohou klienti využít emailové poradenství na adrese linka@eda.cz.

Lenka Dobešová