Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Terénní pracovníky jste potkávali i večer

Prázdniny jsou obdobím v roce, kdy se mladým lidem rozvolňuje program, mají více volného času, který tráví převážně venku. Proto se pracovníci z Terénního programu Prahy 13 pro děti a mládež Proxima Sociale, o.p.s., rozhodli, že prázdninám přizpůsobí i terénní službu.

„Vzhledem k tomu, že děti a dospívající jsou v létě venku spíše v pozdějších odpoledních hodinách a někdy i večer, jsme se s kolegy dohodli, že budeme po dobu prázdnin poskytovat naše terénní služby vždy jednou v týdnu od 17.00 do 22.00 hodin,“ říká koordinátorka programů pro děti a mládež v Praze 13 Petra Vrajová.

Prázdniny si dospívající chtějí hlavně užít, což především u těch starších může být spojeno i s rizikovým chováním – pitím alkoholu, experimenty s jinými návykovými látkami, konflikty s okolím, s úrazy...

„Mladé lidi upozorňujeme hlavně na nebezpečí, které takové chování s sebou může nést a jak je lze minimalizovat,“ dodává koordinátorka. „Za letní období proběhlo osm nočních terénních služeb, při nichž pracovníci kontaktovali přibližně 60 mladých lidí, a považují je tak za úspěšné. Protože nutnost večerní práce s mladými lidmi o letních prázdninách se nám potvrdila, bude pokračovat i příští rok.“

Terénní program v Praze 13 poskytuje v rámci předcházení rizik spojených s obdobím dospívání bezplatně podporu a pomoc při řešení životních situací, s nimiž si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné. Nabízí jim bezpečný prostor pro trávení volného času, včetně smysluplných volnočasových aktivit. Sociální služby poskytuje dětem, mládeži a mladým dospívajícím ve věku 11–26 let po celé lokalitě Prahy 13.

Více na www.proximasociale.cz, vrajova@proximasociale.cz.

Eliška Holá, sociální pracovnice