Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Žádost o zveřejnění sdělení vyjadřující názor člena zastupitelstva

Na redakci se obrátil zastupitel Václav Mucala za stranu Zelení a Piráti pro 13 s žádostí o uveřejnění článku 135 metrů na Nových Butovicích ve zpravodaji STOP. Vzhledem k tomu, že text uveřejňujeme v plném znění včetně vyjádření Ing. Radka Poláka, zástupce společnosti Trigema, a.s., přesahuje svým rozsahem možnosti STOPu v tištěné podobě. Plné znění najdete na webových stránkách městské části www.praha13.cz → Samospráva → Kluby zastupitelů. Z textu zastupitele za stranu Zelení a Piráti pro 13 Václava Mucaly uvádíme: Vy, kdo pravidelně navštěvujete zastupitelstvo, sledujete naše záznamy ze zasedání nebo aktivně vyhledáváte informace o městské části, o celé záležitosti již pravděpodobně víte. Jsem ale přesvědčený, že větší část z vás tak nečiní...

-red-