Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit:
nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum
stanoviště
1. 10.
Hábova – parkoviště proti č. 1564/8
1. 10.
Pavrovského – křižovatka s ul. Janského (rozšířený chodník)
5. 10.
Bellušova – parkoviště proti č. 1804/7
5. 10.
Petržílkova – parkoviště u č. 2267/12
6. 10.
Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
6. 10.
Bronzová – chodník u trafostanice (proti č. 2016/13)
7. 10.
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
7. 10.
Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci
8. 10.
Husníkova – parkoviště u trafostanice
8. 10.
Podpěrova – před MŠ (u č. 1879)
12. 10.
Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)
12. 10.
K Opatřilce – křižovatka s ul. K Jihu
13. 10.
Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
13. 10.
Chlupova – proti č. 1800 (u MŠ)
14. 10.
Nušlova – rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
14. 10. Přecechtělova – křižovatka s ul. Prusíkova
15. 10.
Böhmova – parkoviště u kotelny
15. 10.
Mládí – parkoviště proti č. 824/14
19. 10.
Červeňanského – křižovatka s ul. Janského (nástupní ostrůvek BUS)
19. 10.
Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
20. 10.
Amforová – proti č. 1895/24
20. 10. Jaroslava Foglara – parkovací záliv u č. 1333/8
21. 10.
Běhounkova – parkoviště proti č. 2463
21. 10.
U Jezera – parkoviště proti č. 2039/18
22. 10. Janského – parkovací záliv proti č. 2211/69
22. 10.
Zázvorkova – parkovací záliv proti č. 2003/14
23. 10.
Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
23. 10.
Šostakovičovo náměstí křižovatka s ul. Vlachova (chodník proti č. 1511/8)
26. 10.
Bašteckého – křižovatka s ul. Janského
26. 10.
K Fialce – plocha u č. 1219
27. 10. K Sopce – zpevněná plocha
27. 10.
Melodická – křižovatka s ul. Operetní
29. 10.
Kettnerova – proti č. 2059/6
29. 10.
Píškova – parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
30. 10.
Pavrovského – křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
30. 10.
V Hůrkách – chodník vedle parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova
2. 11.
Janského – parkoviště proti č. 2370/91
2. 11.
Trávníčkova – rozšířený chodník proti č. 1764
3. 11.
5. máje – na vozovce proti č. 325/55
3. 11.
Hábova – parkoviště proti č. 1564/8
4. 11.
Bellušova – chodník proti č. 1804/7
4. 11.
Klausova – parkovací záliv u kontejnerů na tříděný odpad (proti č. 1361/13a)
5. 11.
Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)
5. 11.
Suchý vršek – rozšířený chodník proti č. 2096


Michaela Líčková