Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Najdeme společné řešení | číslo: listopad 2015 | autor: Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Pozor na platnost občanského průkazu | číslo: říjen 2015 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Radnice spouští dva nové projekty | číslo: září 2015 | autor: Libor Hakl, odbor kancelář tajemníka

Změna v provozu nočních autobusů | číslo: září 2015 | autor: Vladimír Bouček, odbor dopravy

Poslední místa k pronájmu | číslo: červen 2015 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Vyjádřete se k obnově parku ve Stodůlkách | číslo: červen 2015 | autor: Štěpán Hošna, předseda výboru pro Agendu 21

Nová sociální zařízení v pěti školách | číslo: červen 2015 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Pomoc s návratem do zaměstnání | číslo: červen 2015 | autor: Hana Tyranová, manažerka projektu, OSPZ

Jste spokojeni s farmářskými trhy? | číslo: květen 2015 | autor: Štěpán Hošna, předseda výboru pro Agendu 21

Hlasujte pro jméno rybníka! | číslo: květen 2015 | autor: -red-

Pomozte nám doplnit historické prameny | číslo: květen 2015 | autor: Bohdan Pardubický, odbor kancelář starosty

Pronájem parkovacích míst na zimním stadionu | číslo: květen 2015 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Integrační projekt pokračuje | číslo: květen 2015 | autor: Eva Kalinová, koordinátorka projektu, OSPZ

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2015 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Farmářské trhy zahajují | číslo: duben 2015 | autor: -red-

Staré varné konvice nepatří do popelnice | číslo: duben 2015 | autor: Jana Gilíková, vedoucí OŽP

Pronájem parkovacích míst na zimním stadionu | číslo: duben 2015 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Školky dostaly speciální počítače | číslo: duben 2015 | autor: Vít Bobysud, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání