Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Dotazníkové šetření pokračuje | číslo: květen 2014 | autor: Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka

Prodej nebytových prostor | číslo: květen 2014 | autor: Iva Říhová, vedoucí oddělení majetku OMBAI

Podpořte zachování rozsahu MHD | číslo: květen 2014 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2014 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zbavte se starého počítače | číslo: duben 2014 | autor: Jana Gilíková, odbor životního prostředí

Autobusová výluka v Řeporyjích | číslo: duben 2014 | autor: Ze zpravodaje ROPID zpracoval -st-

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko | číslo: březen 2014 | autor: Eva Kuchyňková, ředitelka školy

Zápis do mateřských škol | číslo: březen 2014 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Žádosti o kulturní granty do 14. března | číslo: březen 2014 | autor: Bohdan Pardubický, odbor kancelář starosty

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko | číslo: únor 2014 | autor: Eva Kuchyňková, ředitelka školy

Zápis do mateřských škol | číslo: únor 2014 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny | číslo: únor 2014 | autor: Věra Kozohorská, ředitelka školy

Poděkování za účast v anketě | číslo: únor 2014 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Zahajujeme právní poradenství | číslo: leden 2014 | autor: Kateřina Černá, tajemnice úřadu

Kontejnery na objemný odpad až v březnu | číslo: leden 2014 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny | číslo: leden 2014 | autor: Věra Kozohorská, ředitelka školy

Zápis do prvních tříd | číslo: leden 2014 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství